2021-05-13 12:48:41

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021./ 2022.)

Poštovani,

Vukovarsko-srijemska županija priprema projektni prijedlog za prijavu na Otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021./ 2022.)“.
 

Moramo u što kraćem roku dostaviti broj učenika naše škole koji bi iduću školsku godinu, 2021./ 2022. sudjelovali u projektu. Stoga molim roditelje koji ne mogu iz vlastitih sredstava osigurati djeci prehranu u školi odnosno u riziku su od siromaštva, a korisnici su prava na doplatak za djecu da najkasnije do utorka, 18.5.2021. razrednicima (za djecu u programu predškole teti Vlatki) prijave djecu za sudjelovanje u projektu.

Ponovo postoji samo jedan kriterij:
- Djeca iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu

Dokazni dokumenti u okviru ovog Poziva su:
-  Važeće rješenje HZMO-a o priznavanju prava na doplatak za djecu

ili

-  važeće rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu izdano od strane nadležne inozemne institucije i pisana izjava korisnika doplatka da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70 % proračunske osnovice, odnosno ne prelazi iznos od 2.328,20 kuna

ili

-  potvrda HZMO-a o isplaćenom doplatku za djecu

ili

-  uvjerenje HZMO-a o priznatom pravu na doplatak za djecu

ili

-   potvrda o visini dohotka i primitka Porezne uprave iz koje je vidljiva isplata dječjeg doplatka

i

- ispunjen i potpisan Prilog I. izjava roditelja/skrbnika o potrebitosti uključenja djeteta u projekt „Užina za sve VI“

 

U privitku je Zahtjev koji roditelji trebaju ispuniti (korisnici inozemnog doplatka trebaju potpisati i posebnu izjavu). Zahtjeve s potrebnom dokumentacijom možemo prikupiti naknadno. Trenutno nam je važan broj djece!


Osnovna škola fra Bernardina Tome Leakovića Bošnjaci