2020-03-24 15:44:02

Raspored sati za srijedu, 25.3.2020.

I u srijedu, 25.3.2020., nastavljamo s nastavom na daljinu, putem uobičajenih komunikacijskih kanala.

MZO će isporučivati osnovni raspored sati za cijelu Hrvatsku za sve učitelje koji nemaju spremna online predavanja. Naši učitelji će pak pripremiti svoja predavanja, pa učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego će im učitelji u virtualnim učionicama i putem komunikacijskih kanala isporučiti svoje nastavne sadržaje i aktivnosti za učenike.

Učenici razredne nastave (1. - 4. razred) i dalje prate nastavu na televiziji (HRT 3) u sljedećim (od ponedjeljka, 23.3.2020., NOVIM!) terminima u programu pod nazivom Škola na Trećem:

Razred 

Termin

Reprizno emitiranje


1. razred
 

počinje u 8.00 sati

počinje u 14.00 sati


2. razred
 

počinje u 9.00 sati

počinje u 15.00 sati


3. razred
 

počinje u 10.00 sati

počinje u 16.00 sati


4. razred
 

počinje u 11.00 sati

počinje u 17.00 sati

Učiteljice i učitelji će putem dogovorenih komunikacijskih kanala poslati roditeljima učenika i dodatne informacije o potrebnom radu učenika, tj. dodatne upute za rad za nastavne predmete koji su učenicima taj dan u rasporedu.

 

____________________________________________________________

Učenici predmetne nastave (5. - 8. razred)  pristupaju virtualnim učionicama u sustavu Yammer AAI identitetom (= korisnički podaci dobiveni od CARNet-a, kojima učenici pristupaju e-Dnevniku).

U virtualnim učionicama će učitelji svakoga dana davati upute vezano uz korištenje materijala u udžbenicima te samostalnog rada učenika, tj. uputit će učenike na sadržaje potrebne za ostvarivanje nastave taj dan (prema uobičajenom rasporedu).

Moguće je da učenici dobiju i domaće zadaće kako bi ih se potaklo na samostalan i kontinuiran rad.

Učenici ne moraju nastavu pratiti u realnom vremenu, trebaju samo do 18:00 sati svaki dan potvrditi nazočnost na nastavi i odraditi zadano tijekom dana. Nazočnost na nastavi učenici potvrđuju LAJK-om na objavu svakog pojedinačnog učitelja. (Molim pripaziti: Pritiskom LAJK-a dva puta odnosno drugi puta moguće je da se poništi prvotni LAJK!).

Učenici svoja pitanja, odgovore i drugu komunikaciju kako s učiteljima tako i s prijateljima na mreži trebaju vršiti putem poruka u sustavu, ne objavom ili odgovorima na "zidu". Još uvijek se ne pridržavaju svi učenici ovog pravila. Upućujem učenike na upute za slanje poruka putem Yammer-a na računalu i upute za slanje poruka putem aplikacije na mobitelu i tablet uređaju, koje je učiteljica matematike i informatike postavila u svaku virtualnu učionicu.

Za sve poteškoće s rukovanjem opreme i pristupom sustavu javite se u školu.  

U virtualnoj učionici vrijede pravila ponašanja kao da ste na nastavi u školi!


Osnovna škola fra Bernardina Tome Leakovića Bošnjaci