2019-09-11 12:00:28

Čuvanje besplatnih udžbenika

Poštovani roditelji, dragi učenici!

Svi su učenici naše škole dobili besplatne udžbenike pa ovim putem podsjećam da učenici i roditelji ili skrbnici imaju obvezu i moraju se brinuti o tome da, nakon završetka školske godine, udžbenike namijenjene višegodišnjem korištenju neoštećene vrate školi kako bi ih mogle koristiti i sljedeće generacije. 

Učenici su obvezni omotati udžbenike i voditi računa o njihovu prijenosu i čuvanju u školi i kod kuće. Zabranjeno je pisati, crtati ili na bilo koji način označavati tekst u udžbenicima koji nisu radnog karaktera*. Učenici na prvi nastavni dan svojim potpisom potvrđuju preuzimanje udžbenika (za učenike prvog razreda osnovne škole to čine roditelji), a roditelji/ skrbnici će kasnije (na roditeljskom sastanku) potpisati izjavu da su preuzeli udžbenike te da će ih na kraju nastavne godine, odnosno i prije isteka nastavne godine u slučaju preseljenja učenika u drugu školu, vratiti u uporabnom stanju. 

Ako učenici izgube ili zbog nepažljivog postupanja onemoguće ponovno korištenje udžbenika predviđenih za višegodišnje korištenje, dužni su školi nadoknaditi štetu u iznosu od 50% kataloške cijene udžbenika. Učenik koji ne vrati udžbenike koje je zadužio prethodne školske godine, odnosno ne nadoknadi štetu koja je nastala zbog nepažljivog postupanja neće moći zadužiti udžbenike za novu školsku godinu.

(*Udžbenik radnog karaktera može se upotrebljavati za Hrvatski jezik, Matematiku te Prirodu i društvo od 1. do 4. razreda osnovne škole. Takvi udžbenici u svom sastavu sadrže radne materijale za ostvarenje svih predviđenih ishoda i očekivanja međupredmetnih tema za pojedini razred. Udžbenik radnog karaktera može se upotrebljavati za strane jezike u svim razredima osnovne i srednje škole.)

 

Sve je definirano Naputkom o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna.


Osnovna škola fra Bernardina Tome Leakovića Bošnjaci